+30.210-27.77.993
Monday to Friday
09:00 - 17:00 GMT

 

No data found

Close

+30 210 27 77 993
MONDAY TO FRIDAY
09:00-17:00 UTC+2

 

Free shipping over 110 euro

Free shipping over 110 euro

Pasta Bio

Organic Orzo (Kritharaki) from Kastoria, 400gr, "Trantou"
Organic Orzo (Kritharaki) from Kastoria, 400gr, "Trantou"3.10

 
Organic Sour Frumenty (Trahanas) from Kastoria, 400gr, "Trantou"
Organic Sour Frumenty (Trahanas) from Kastoria, 400gr, "Trantou"3.60

 
Organic Sour Frumenty (Trahanas), 500gr, "Ev Zin"
Organic Sour Frumenty (Trahanas), 500gr, "Ev Zin"5.25

 
Organic Sweet Frumenty (Trahanas) from Kastoria, 400gr, "Trantou"
Organic Sweet Frumenty (Trahanas) from Kastoria, 400gr, "Trantou"3.60

 
Organic Sweet Frumenty (Trahanas), 500gr, "Ev Zin"
Organic Sweet Frumenty (Trahanas), 500gr, "Ev Zin"4.50

 
Organic Tagliatelle (Hilopites) from Kastoria, 500gr, "Trantou"
Organic Tagliatelle (Hilopites) from Kastoria, 500gr, "Trantou"3.99

 
Loading...